Dundyne - dyrevern


Hvordan dun blir plukket er et omstridt tema. Dessverre finnes det altfor mye dun på markedet hvor man ikke er sikret at dyrene har blitt behandlet på en forsvarlig måte. HEFEL garanterer at dun og fjær ikke blir hentet fra levende fugler. Leverandører blir nøye kontrollert for å sikre etterlevelse av denne kvalitetsstandarden.