Dundyne - ærlige dundyner

dyndyne Som det fremgår av navnet, "The Honest Down Certificate" står for
ærlig dundyne. Dette betyr at fyllingen som brukes er nøyaktig hva som er angitt på etiketten. I tillegg er dynene sertifisert og inneholder utelukkende klasse 1 dun og fjær - per EU standard EN 12934. Ærlighet og oppriktighet er et ekstremt viktig fundament i HEFELs visjon og dundyne kolleksjon.